Herroepingsrecht | Petrebels
...

Herroepingsrecht

 

1. De klant heeft het recht om de op afstand gesloten koopovereenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van reden, kosteloos te ontbinden. De in dit lid genoemde termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige periodieke levering van producten: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de retourkosten. Als deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Petrebels een raming van deze kosten. Als de klant een bestelling in zijn geheel retourneert, worden de kosten ervan inclusief de verzendkosten, aan de klant terugbetaald.

3. De klant gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking. Dat wil zeggen dat de klant de verpakking alleen opent en het product alleen gebruikt voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te controleren. Deze inspectie mag nooit verder gaan dan een inspectie die de klant in een fysieke winkel kan doen.

4. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als het gebruik ervan het gevolg is van omgang met het product dat verder gaat dan toegestaan in het 3e lid van dit document.

5.De klant kan de overeenkomst ontbinden door het (digitale) modelformulier voor herroeping, binnen de in het 1e lid gestelde termijn, aan Petrebels te sturen of op andere duidelijke wijze kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Petrebels bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst ervan.

Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt dat hij of zij de koop ontbindt, heeft hij 14 dagen de tijd om het product terug te sturen aan Petrebels. Het product kan ook eerder worden geretourneerd, mits de retourzending is gemeld en het modelformulier voor herroeping of andere duidelijke verklaring voor herroeping is ingesloten bij de retourzending.

Producten kunnen worden teruggestuurd aan:

PR-Pet B.V.

Afdeling Webshop

Van Leeuwenhoekweg 17

5482 TK Schijndel

Nederland

 

6. Door de klant (vooruit)betaalde bedragen zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst, worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald.

Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is Petrebels niet verantwoordelijk voor de bijkomende kosten.

Tenzij Petrebels het product zelf afhaalt, mag Petrebels wachten met terugbetalen totdat Petrebels het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggestuurd.

Op de website wordt duidelijk en voordat de koopovereenkomst wordt gesloten, op tijd informatie gegeven over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele procedure.

© Copyright Petrebels 2021

Met een licht gevoel van herkenning kijkt de binnenjager door het raam naar buiten. Wil naar buiten maar kan helaas niet. Maar ook binnen in huis kan het avontuurlijk zijn. Met wat handige speeltjes en een uitdagende krabpaal binnen handbereik laat de binnenjager graag zijn instincten los. O ja, en om bij te komen is een powernap voldoende.

De buitenjager wil geen avontuur missen. De actie-stand staat op elk moment aan. Iedere dag opnieuw trekt de buitenjager erop uit. Overdag en ’s nachts. Thuis is de plek om even bij te komen, te eten en aandacht te krijgen. En als de batterij weer opgeladen is… staat het volgende avontuur voor de deur.

Dit is geen poes of kat om zonder fluwelen handschoenen aan te pakken. De hele dag slijpt hij of zij de nagels. Krabben vindt dit beestje een feest. Het liefst de hele dag. Regelmatig rekt en strekt hij of zij zich uit. Zowel horizontaal als verticaal. Miauwww.

Deze schone slaper of slaapster is liever lui, dan moe. Vindt het heerlijk om overal tegenaan te kruipen en lekker te kroelen. Zonder gene ploft hij of zij ergens neer en strekt zich schaamteloos uit. Slapen is dan ook de grootste hobby. Sweet dreams…